ylistys

Miksi puhutaan Raamatun ilosanomasta? Mikä se on?
Mikä siinä muka on niin "ihanaa"?

Raamattu kertoo, että Jeesus tuli maan päälle kertomaan ilosanomaa (evankeliumia) taivasten valtakunnasta. Ilosanomantuojaksi kutsuttiin ihmistä, joka toi uutisia suuresta voitosta ja vihollisen kukistumisesta. Samanlaisesta ilosanomasta Jeesuskin kertoi: suuresta voitosta ja vihollisen kukistumisesta.

 

 


Jeesuksen ilosanoman pääkohtia ovat:

Jumala antaa meille elämän 

Kaikki ihmiset ovat rikkoneet Jumalaa vastaan 

Jumala ratkaisi itse ihmisten syntiongelman 

Jeesuksen avasi meille yhteyden Jumalan luo 

Armahdus vastaanotetaan uskolla 

Jeesus antaa meille voiman ja uuden elämän 

Voit rukoilla, että Jeesus tulee elämäsi Herraksi  


1) Jumala antaa meille iankaikkisen elämän.

ojennettu kasiOn olemassa vain yksi ainoa elävä, oikeudenmukainen, kaikkivaltias ja pyhä Jumala, joka on luonut ihmisen ja koko maailmankaikkeuden.

Vaikka ihminen on kapinoinut Jumalaa vastaan ja sen myötä kadottanut yhteyden Jumalaan, Jumala itse ojentautuu ihmistä kohti ja tarjoaa hänelle yhteyttä.

Jeesuksessa, Jumalan Pojassa taivasten valtakunta tuli maan päälle, jotta ihmiset voisivat saada yhteyden Jumalan kanssa ja elää todellista, yltäkylläistä ja iankaikkista elämää, johon Jumala heidät oli alunperin tarkoittanutkin.

Jumala on ikuinen ja hänen tahtonsa on, että myös ihmiset saavat elää ikuisesti. Siksi hän on luvannut luoda lapsilleen uuden taivaan ja uuden maan, jossa ei ole enää ikinä surua, itkua, sairautta ja kipua, maan, jossa vallitsee täydellinen oikeudenmukaisuus, rakkaus ja onnellisuus.

Mutta mikä parasta: Jumala tarjoaa meille mahdollisuutta aloittaa iankaikkinen elämä jo tässä ajassa, Hänen läsnäolossaan ja varjeluksessaan. Taivasten valtakunta on tullut maan päälle.

Jeesus sanoi:
Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.
(Johanneksen evankeliumi 10:10)

Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan,
eikä kukaan riistä heitä minulta.
(Johanneksen evankeliumi 10:28)


2) Kaikki ihmiset ovat syntisiä, et ole ainoa.

Jumala on pyhä, puhdas ja täydellisen hyvä. Hänessä ei ole mitään virhettä eikä vääryyttä. Hän ei voi sietää vääryyttä eikä voi olla missään tekemisissä sellaisen kanssa. Mikään pimeys ei kestä Jumalan kirkkauden edessä.

Kun ihminen kapinoi Jumalaa vastaan ja haluaa asettua Jumalan paikalle eli tahtoo päättää itse omista asioistaan, hän alkaa väistämättä tehdä Jumalan hyvän tahdon vastaisia pahoja asioita. Raamattu kutsuu tätä synniksi.

Ja Herra on lähettänyt teidän tykönne kaikki palvelijansa, profeetat,
varhaisesta alkaen, mutta te ette ole kuulleet, ette kallistaneet korvaanne kuullaksenne, - -

"Mutta te ette kuulleet minua, sanoo Herra,
ja niin te vihoititte minut kättenne töillä, omaksi onnettomuudeksenne."
(Jeremia 25:4, 7 KR-38)

Kaikki mikä erottaa meidät Jumalasta, on syntiä. Mutta kaikkein suurin synti on välinpitämättömyys Jumalaa ja hänen hyvyyttään kohtaan. Omaan viisauteensa ja hyviin tekoihinsa luottavat ihmiset ovat niin ylpeitä, että he uskovat tulevansa toimeen ilman Jumalaa. Ylpeys johtaa ylimielisyyteen ja halveksuntaan, mikä satuttaa lopulta myös toisia ihmisiä.

Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.
(Jaakob 4:6)

Raamattu opettaa, että Jumala näkee jopa meidän ajatuksemme ja sydämemme asenteet. Et voi kätkeytyä Jumalalta. Hän näkee ja tietää kaiken. Lohduttavaa on, ettet ole yksin: me kaikki olemme rikkoneet Jumalaa vastaan.

Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta.
(Roomalaiskirje 3:23)

Onhan kirjoitettu:
-- Ei ole yhtäkään vanhurskasta,
ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa.

Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan.
Heidän kurkkunsa on avoin hauta, heidän kielensä puhuu petollisesti,
huultensa takana heillä on kyykäärmeen myrkkyä,
heidän suunsa on täynnä katkeria kirouksia.

Nopein jaloin he rientävät vuodattamaan verta,
tuhoa ja kurjuutta he jättävät jälkeensä.

Rauhan tietä he eivät tunne, jumalanpelko on heille vieras.
(Roomalaiskirje 3:10-18)

 Meidän onneksemme Jumala ei jättänyt meitä kuolemaan synteihimme. Hyvän Isän tavoin Hän keksi ratkaisun, miten voisi pelastaa meidät.
 


3) Jumala ratkaisi ihmisen syntiongelman oikeudenmukaisella tavalla.

Jumala on aina ehdottoman oikeudenmukainen: hänen täytyy tuomita synti ja antaa jokaiselle tekojensa mukaan.
Kaikella mitä me teemme, sanomme ja ajattelemme, on aina seurauksensa - hyvää tai pahaa.

Mutta Jumala on myös rakastava ja armollinen Isä. Hän rakastaa omia lapsiaan ja tahtoo aina antaa heille vain parasta.

Raamattu kertoo meille tästä suuresta ristiriidasta.
Se on kertomus siitä, miten suuri ongelma rakastavalle ja oikeudenmukaiselle Jumalalle syntyi siitä, etteivät hänen lapsensa, Aatami, Eeva ja heidän jälkeläisensä, halunneetkaan rakastaa Isä Jumalaa ja elää hänen kanssaan. Sitten Raamattu kertoo, miten Jumala lopulta ratkaisi tämän ongelman asettumalla itse lastensa asemaan ja ottamalla heille langetetun tuomion itse kärsittäväkseen.

Jumala tuli itse maailmaan pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, Nasaretilaisessa. Viattomana ja synnittömänä ihmisenä Jeesus kärsi ihmiskunnan synneistä langetetun tuomion ja vapautti näin ihmiset synnin kirouksesta ja iankaikkisesta rangaistuksesta.

Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
(Roomalaiskirje 6:23)

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta.
(Johanneksen evankeliumi 1:1,14)

Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi,
mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa.
Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi,
hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen
ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin.
(Kolossalaiskirje 2:13-14)

 

 4) Jeesus avasi yhteyden ihmisen ja Jumalan välille.

Jeesus on Jumalan Poika - itse Jumala koko persoonassaan, täynnä Pyhää Henkeä. Mutta syntyessään maan päälle ihmiseksi, hänestä tuli myös täydellinen ihminen: lihaa ja verta. Hän eli samanlaisena ihmisenä kuin me kaikki muutkin. Hän itki ja nauroi, söi ja joi, teki raskasta työtä, kärsi nälkää, janoa, kipua, tuskaa, toisten ihmisten julmuutta ja hylkäämistä. Mutta toisin kuin me, hän ei tehnyt syntiä eikä rikkonut kertaakaan Jumalan tahtoa vastaan.

Jeesuksen kuolema sovitti ihmisten syntivelan ja vapautti ihmiset synnin vallasta ja orjuudesta. Hän uhrasi itsensä muiden puolesta: syytön syyllisten puolesta. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista, sillä eihän kuolemalla ole valtaa Jumalan Poikaan.

Jeesuksen ylösnousemuksen kautta ihmisille avautui mahdollisuus päästä aitoon vapauteen ja Jumalan, elämän antajan yhteyteen.

    -  -  -  -  -

Tämä tarkoittaa sitä, että kun me elämme täällä maailmassa erossa Jumalasta, olemme ikään kuin vankeja vankilassa odottamassa kuolemantuomiota. Mutta nyt joku muu onkin mennyt, maksanut velkamme ja kuollut meidän puolestamme!

Meidän rikoksemme on sovitettu, sillä tuomio on jo langetettu ja kärsitty. Maineemme on puhdistettu. Tuomari ei olekaan enää kiinnostunut teoistamme eikä syyttäjällä ole mitään sanottavaa: rikosrekisterimme on puhdas. Mikä ilouutinen!

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.
(Johanneksen evankeliumi 3:16-17)

Mutta tässä me silti olemme, istumme edelleen omassa sellissämme, elämme samaa kurjaa vankilaelämää kuin aina ennenkin, rangaistustamme odottaen... Mikä on muuttunut? Miten saamme tämän vapauden?

- - - - - -

vankilaVoimme olla aidosti vapaita ja armahdettuja vasta sitten, kun kuulemme armahduksesta, ymmärrämme olevamme vapaita, uskomme sen ja lähdemme itse oikeasti ulos sellistämme, elämään vapaan ihmisen elämää.

Niin kauan kuin pysymme tutussa sellissämme, armahduksellamme ei ole mitään merkitystä. Kun vankilarakennus lopulta puretaan, kaikkien jäljelle jääneiden vankien kuolemantuomio pannaan täytäntöön sen enempää kyselemättä. Silloin on turha enää vedota kauan sitten saatuun armahdukseen ja puolestamme kuolleeseen Sovittajaan: kuolemanselliin jääminen on ollut oma valintamme. Emme tahtoneet ottaa lahjaa vastaan. Vankilaan jääneet luokitellaan syyllisiksi.

- - - - - -

Jumala ei pakota ketään: me saamme itse valita, haluammeko tulla armahdetuiksi ja pelastetuiksi vai emme. Hän tarjoaa meille yltäkylläistä ylösnousemuselämää, joka alkaa jo täällä maan päällä ja jatkuu iankaikkisuudessa.

Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko,
on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan.
Ja tuomio on tämä: valo on tullut maailmaan,
mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden.
(Johanneksen evankeliumi 3:19)

Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele Poikaa,
se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään.
(Johanneksen evankeliumi 3:36)

Tulkaa, selvittäkäämme miten asia on, sanoo Herra.
-- Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi.
Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.
(Jesaja 1:18)

 Risti

 

5. Jumalan armon vastaanottaminen edellyttää meiltä vain uskoa.


Jumala tarjoaa meille pelastusta täysin ilmaiseksi. Jeesus on sovittanut meidän syntimme ja kärsinyt rangaistuksen meidän puolestamme. Se on jo tehty. Emme voi lisätä siihen yhtään mitään. Meidän omat hyvät tekomme ovat Jumalan edessä vain likainen, verinen riepu. Kaikki mitä meillä on, on Jumalan luomaa ja lahjaksi saatua. Meillä ei ole mitään, mitä voisimme tarjota Jumalalle.
Armo on ilmainen lahja. Sitä ei voi ostaa.

koira pelastusrengasVoidaksemme vastaanottaa Jumalan tarjoaman armahduksen, meidän tulee vain uskoa siihen ja toimia uskomme mukaisesti.

Meidän on uskottava, että Raamatun todistama Jumala on olemassa ja hänen sanaansa ja lupaukseensa voi luottaa. Meidän on ymmärrettävä, että me olemme kelvottomat astumaan Jumalan eteen syntiemme kanssa. Meidän on ymmärrettävä ja uskottava, kuka Jeesus on ja hyväksyttävä se, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme.

Sen jälkeen meidän on vain heittäydyttävä uskon varaan: on siirrettävä luottamus omista hyvistä teoistamme, voimistamme ja viisaudestamme Jeesukseen. On uskottava, toivottava ja luotettava siihen, että Jeesuksen ristillä vuodatettu veri riittää puhdistamaan meidän sydämemme rikkomukset ja että hän on ainoa, joka voi meitä auttaa ja pelastaa.

Kun joku tarjoaa sinulle pelastusrengasta, tartutko siihen vai jäätkö veden varaan epäilemään?

Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan,
ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.

(Heprealaiskirje 11:1, KR-38)

Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä.

Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.
Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni.
(Johanneksen evankeliumi 14:6-7)

Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. - -
Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä on minussa.
Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden.
(Johanneksen evankeliumi 14:9, 11)

"Minä ja Isä olemme yhtä."

(Johanneksen evankeliumi 10:32)

Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo
(Apostolien teot 15:11)


...niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa:
se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä. - -
Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän.
Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla."
(Apostolien teot 4:10,12)

ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle;
tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

(Markuksen evankeliumi, 1:15)

 

6. Jeesus antaa meille voiman tulla Jumalan lapsiksi


Kun olemme ymmärtäneet Jumalan ilosanoman ja uskoneet saamamme armon; samalla tavalla, kuin armahdetun vangin tulee astua ulos vapauteen; meidänkin täytyy ottaa ensimmäinen uskon askeleemme ja siirtyä synnin vankilasta uuteen elämään. Jeesus kutsui tätä ilmiötä hengelliseksi uudesti syntymiseksi.

ristin juurellaSe tarkoittaa sitä, että me päätämme luopua syntisestä elämästämme, tunnustamme Jumalalle syntimme ja pyydämme häneltä armahdusta.

Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen ja luottaen siihen, että Jeesus kuoli ristillä meidänkin syntiemme tähden ja avasi meille tien Jumalan luokse. Hän on itse luvannut sen.

Kun olemme "astuneet ulos vankisellistämme" uuteen vapauden elämään, vapaana pysymisen edellytyksenä tietenkin on, ettemme jatka enää samaa pahaa elämäämme, jonka takia jouduimme tuomiolle. Sillä jos jatkamme rikoksen tiellä, päädymme hyvin pian aikaisempaan tilaamme, eikä elämämme parane mitenkään. Siksi meidän on oikeasti tehtävä parannus synneistämme. Sitäkään meidän ei tarvitse tehdä yksin.

- - - - - - -

Totuus on, ettei ihminen pysty omissa voimissansa muuttumaan eikä tekemään pysyvää parannusta. Voimme yrittää ja yrittää hampaat irvessä olla tekemättä syntiä, mutta ennemmin tai myöhemmin saamme huomata, että repsahdamme ja lankeamme. Parhaimmatkin inhimilliset yritykset elää synnitöntä elämää päätyvät vain rakentamaan ahdasmielisiä, lakihenkisiä sääntöjä, omavanhurskautta ja ylpeyttä, jotka vievät meidät taas kauas Jumalasta. Todellinen muutos alkaa sydämestä.

Hän on heikkojen auttaja

Onneksi Jumala tuntee meidät läpikotaisin. Hän on ottanut huomioon meidän kaikki heikkoutemme. Kun Jeesus julisti: "Kääntykää ja tehkää parannnus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle", hän sanoi uskoville: "Tule ja seuraa minua."

Ennen kuin hän jätti opetuslapset palatakseen taivaaseen Isänsä tykö, hän lupasi lähettää heille Puolustajan, oman Pyhän Henkensä, Jumalan Hengen, joka vahvistaisi heitä ja opettaisi heitä tuntemaan Kristuksen. Pyhä Henki antaa meille voiman elää Jumalan tahdon mukaista elämää Jumalaa ja toisia ihmisiä rakastaen. Hänen avullaan me saamme vapautua synnin ja himojen kahleista.

"Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.
Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.
(Johanneksen evankeliumi 14:15-16)

rukoileva tyttoRiittää siis, että me tahdomme saada syntimme anteeksi, tunnustamme oman syntisyytemme, pyydämme Jumalaa armahtamaan meitä ja sitoudumme koko sydämestämme tekemään parannusta ja seuraamaan Jeesusta. Jumala on valmistanut kaiken muun meidän puolestamme. Jopa uskon hän antaa meille lahjaksi.

Jeesus tulee meidän sydämemme Herraksi Pyhän Hengen kautta ja antaa meille voiman kasvaa ja kehittyä Jumalan lapseksi, itsensä kaltaiseksi. Riittää, että me jatkamme Jeesukseen uskomista, vietämme aikaa Jeesuksen läsnäolossa ja haluamme seurata hänen tahtoaan.


 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
hän antoi oikeuden [voiman (KR-38)] tulla Jumalan lapsiksi,
kaikille, jotka uskovat häneen.
(Johanneksen evankeliumi 1:12)

 

Sinun on itse valittava

Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon ja oikeuden valita, haluaako hän elää Jumalan kanssa vai ei. Jumala ei pakota ketään. Älä pelkää – kukaan ei joudu taivaaseen vahingossa!

Mikä on sinun päätöksesi tänään? Missä sinä haluat viettää iäisyytesi?

Jos haluat ottaa vastaan Jumalan armolahjan ja aloittaa uuden elämän Jeesuksen kanssa, nöyrry rukouksessa Jumalan puoleen. Rukoile häntä omin sanoin tai vaikka näillä sanoilla:

Kaikkivaltias Jumala, maailmankaikkeuden Luoja.
Minä tunnustan, että olen rikkonut sinua ja muita ihmisiä vastaan
sanoin, teoin ja ajatuksin.
Armahda minua ja anna minulle anteeksi.

Minä uskon, että Jeesus kuoli ristillä minunkin syntieni puolesta.
Minä tahdon tehdä parannuksen ja seurata Jeesusta.
Tule Jeesus minun Herrakseni ja Vapahtajakseni.
Anna minulle Pyhä Henki ja voimaa kasvaa Jumalan lapseksi.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä,
Aamen.

 

Jos sinä aidosti ja rehellisesti, sydämesi pohjasta yhdyit tähän rukoukseen, olet astunut uuteen elämään ja saanut syntyä uudestaan Jumalan lapseksi. Olet pelastuksen tiellä! Tervetuloa Jumalan perheeseen!

- - - - - - -

Jotkut kokevat tässä hetkessä suurta helpotusta, lämmintä rauhaa tai iloa, mutta eivät kaikki. Usko ei perustu tunteisiimme. Jumala tietää, millaista kosketusta me tarvitsemme. Jos ihminen on ehtinyt mennä kovin rikki, Pyhä Henki tulee sydämeen hiljaa, hellästi ja varovasti. Hän parantaa meitä hiljaa ja vähitellen, sen verran kuin pystymme vastaanottamaan. Voit kuitenkin olla varma, että Jumala kuuli rukouksesi. Hän on jo kauan odottanut yhteydenottoasi.

Päivien, viikkojen ja kuukausien kuluessa saat huomata, ettet ole enää samanlainen kuin ennen. Vanhat pahat tavat eivät tunnu enää oikeilta, riippuvuudet lakkaavat kiinnostamasta. Alat nähdä kauneutta, jota et aikaisemmin huomannut. Kaipaat enemmän ja enemmän Jumalan läsnäoloa, haluat tietää lisää Jeesuksesta, janoat rauhaa ja hyvyyttä.

Kuuntele tätä uutta sisäistä Pyhän Hengen kutsua, etsi Jumalaa ja hänen läheisyyttään ja hakeudu muiden uskovien seuraan, niin saat kasvaa uskossasi.

Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan;
huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.

(Jesaja 55:6)

Ohjeita uudelle uskovalle